Decentrální a soběstačné modely energetiky

Termín: 25. září 2013
Místo: sál č.319, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Anotace

Chceme se společně s replica orologi vámi zamyslet nad možnostmi a potenciálem, které v sobě obsahují decentrální a polycentrické modely zásobování energiemi. Již v současné době se nejen v zahraničí, ale i v České republice provozují energetické jednotky na úrovni obecních či spotřebitelských společenství, které obnovitelnými zdroji zajišťují dostatek energie pro orologi replica provozovatele a umožňují i dodávky pro další odběratele. Na komunální úrovni se tak daří snižovat závislost na vnějších zdrojích, zvyšovat zaměstnanost i příjmy do obecní pokladny.

Měli bychom se zaměřit Copias de relojes na možnosti rozvoje komunální energetiky a to z hlediska technologického i organizačního. V tom by nám měli pomoci přizvaní odborníci na obnovitelné zdroje i zástupci provozovatelů lokálních energetických jednotek.

Velký prostor bude dán společné diskusi, která by měla napomoci při hledání repliche rolex nejefektivnějších modelů, sdílení replica rolex dobré praxe i upozornění na možné chyby a problémy.

Ke stažení

zpět na celkový výpis