Společně s podporou naplňování Rozvojových cílů tisíciletí podpořme přípravu rozvojové agendy po roce 2015

realizace: 2013-2015

Klíčovým nástrojem projektu je kampaň Česko proti chudobě - www.ceskoprotichudobe.cz

Záměrem projektu je zvyšovat povědomí o potřebách rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a získávat všeobecnou podporu zahraniční rozvojové spolupráce u nejširší veřejnosti. V osvětové práci klást důraz na provázanost globálních problematik - vysvětlovat jak se navzájem ovlivňují sociální, ekonomické a ekologické struktury v různých částech světa, včetně jejich dopadu na občany v ČR a EU. Vysvětlovat dopady politiky EU na obyvatele jiných částí „vesmírné lodi Země“. České a celosvětové úsilí o dosažení Rozvojových cílů tisíciletí v posledních třech letech stanovených pro jejich splnění spojit s podporou přípravy rozvojové agendy po roce 2015.

Pro léta 2013-2015 jsou stanoveny tyto cíle:

  1. S využitím dosavadních výsledků a forem osvětové práce s veřejností a sítě spolupracujících organizací, regionálních koordinátorů a dalších spolupracovníků zvyšovat zájem veřejnosti o problematiku rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, podporovat naplňování Rozvojových cílů tisíciletí v posledních třech letech jejich plnění, jakož i informovat veřejnost o přípravě rozvojové agendy po roce 2015.
  2. Přibližovat veřejnosti základní témata české a mezinárodní diskuze a to s využitím co nejširšího spektra práce v regionech.
    Podporovat koherentní politiky, které v rámci České republiky přispějí ke konkrétnímu naplňování Rozvojových cílů tisíciletí a požadavků kampaně Česko proti chudobě a to v podmínkách globální ekonomické krize.
  3. Rozvíjet partnerství pro rozvoj v rámci ČR, EU, OSN, světových a evropských iniciativ atd.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR Česká rozvojová agentura

Projekt probíhá s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury.