Co jí svět

16.10.2014 - 16.10.2015, Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz

Projekt Hladová planeta sestává z dvanácti plakátů s fotografiemi. Na každém plakátu je vyobrazena rodina s jídlem, které spotřebují za týden. Kromě členů rodiny vidíme také prostředí kuchyně a obraz je doplněn textem o prostředí a zemi, v níž žijí.  Jeden z plakátů je věnován i rodině české.

Plakáty poskytnou návštěvníkům představu nejen o množství, ale i o skladbě potravin a způsobech jejich získávání a přípravy. V některých případech jde pouze o nákup (který se může lišit místem – např. supermarket a místní tržiště), v jiných i o pěstování rostlin či chov zvířat. Vidíme, jak v některých místech světa, kde není dosud zaveden ani základní přístup k elektřině, je příprava základního jídla velmi náročná, vysilující a v mnohém ohrožuje i zdraví lidí (výpary z kamen... )

Série plakátů umožňuje také srovnání bohatých a chudých rozvojových zemí a jídelních zvyků na celém světě.

Výstava fotografií manželů Peter Menzela a Faith D’Aluisio Hladová planeta byla poprvé vystavena v Nobelově mírovém centru ve Stockholmu.

 


Třináctičlenná rodina Namgayových v Bhutánu utratí za jídlo na týden v přepočtu necelých 600 Kč, v tom jsou započteny i náklady na většinu potravin, které si sami vypěstují. Ukirtovi s dvěma dětmi z japonské Kodairy utratí přes 6 000 Kč.

 

Koncepce projektu v ČR: Tomáš Tožička a Milan Kreuzzieger
Realizace: Mirek Vavřina, Romy design

EDUCON finep Evropská komise   Česká rozvojová agentura

Projekt Museo Mundial je realizován s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury.
Za jeho obsah je odpovědný EDUCON a nemůže být vnímán jako stanovisko EU či ČRA.