Základní potraviny

16.10.2014 - 16.10.2015, Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz

Základní potraviny jsou ty, které dominují žebříčku celosvětové produkce. Na světě je více než 50 000 jedlých rostlin, ale jen 15 z nich nám zajišťuje 90 % energetické hodnoty na světovém jídelníčku. Kukuřice, pšenice a rýže představuji třetinu tohoto jídelníčku.

Deset základních potravin podle světové produkce

1. Kukuřice
2. Pšenice
3. Rýže
4. Brambory
5. Maniok
6. Sojové boby
7. Batáty
8. Čirok
9. Sladký brambor
10. Zelené banány

Deset základních potravin podle světové produkce

 

V roce 1990 hladovělo 998 milionů, dnes je to už „jen“ 870 milionů lidí – tzn. každý 8. člověk na planetě.

Podle Organizace pro výživu a zemědělství Světové zemědělství vyprodukuje o 17 % více kalorií na obyvatele Země, než tomu bylo před třiceti lety. Na světě je dost potravin pro obživu všech jejích obyvatel.

Na každého obyvatele Evropské unie připadá 280 kg vyhozených potravin ročně, z toho 90 kg je vyhozeno přímo spotřebiteli. Přitom velká část potravin, které se vyhazují ve vyspělých státech, je vyprodukována v rozvojových zemích.

Převažující základní potraviny ve světě   Ministr zemědělství Marian Jurečka a Tomáš Tožička nad problémem základních potravin u nás i ve světě

Údaje vycházejí ze zpráv OSN, FAO a MDGs Reports

Koncepce projektu v ČR: Tomáš Tožička a Milan Kreuzzieger
Realizace: Mirek Vavřina, Romy design

EDUCON finep Evropská komise   Česká rozvojová agentura

Projekt Museo Mundial je realizován s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury.
Za jeho obsah je odpovědný EDUCON a nemůže být vnímán jako stanovisko EU či ČRA.