Nadace Open Society Fund   Tento projekt podpořil Open Society Fund Praha

Společně bez předsudků

- diskuze se studenty středních škol a učilišť

 

Září 2014 – únor 2015

V poslední době lze pozorovat znepokojivě vzrůstající preference Dělnické strany sociální spravedlnosti a podobných subjektů mezi studenty středních škol a učilišť. S tím souvisí projevy vzrůstajícího rasismu, homofobie, xenofobie a netolerance vůči tzv. „nepřizpůsobivým“. Účast mladých lidí na pochodech proti nepřizpůsobivým je značná.

Také proto jsme se rozhodli požádat Open Society Fund o podporu projektu, v němž by se mohli mladí lidé setkávat se zástupci romské komunity a tváří v tvář za pomoci zkušených prostředníků překonávat své obavy a předsudky, které jim brání dívat se na celý „problém s nepřizpůsobivými“ jinak.

Smyslem a cílem projektu je otřást stereotypními předsudky vůči romské minoritě, které čím dál tím více mladých lidí přivádí k sympatizování s extremistickými skupinami. Promítnutím filmů Gadžo dokumentaristy Tomáše Kratochvíla nebo Život a smrt v Tanvaldu Filipa Remundy a Víta Klusáka a následnou diskusí s nimi a s protagonisty - obyvateli romských ghett dojde k vzácnému setkání lidí, kteří by se k sobě možná jinak nepřiblížili a budou si tak moci v bezpečném prostředí promluvit o tom, co nám brání najít k sobě cestu pochopení a solidarity.

Projektem bychom chtěli vzbudit zájem studentů středních a učňovských škol o problém, probudit jejich empatii k problémům lidí z vyloučených lokalit, přiblížit jejich situace situaci jiných lidí v sociální tíži. Věříme, že setkání face-to-face se zástupci romské menšiny, ukáže na to, že nenávist a předsudky vůči Romům vychází především z toho, že je romská komunita vyloučena z každodenního života většiny. K projektu nám připravila romistka a novinářka Saša Uhlová propracovanou metodiku vedení diskuze. S tou se bude pracovat během diskuzí a pedagogové ji poté obdrží a tak budou schopni diskusi moderovat a vést k závěru, že situace není tak jednoduchá a není řešitelná způsobem, který navrhují extremistické spolky, skupiny a politické strany.

Pokud Vás tento projekt zaujal, neváhejte se nám kdykoliv ozvat. Projekci můžeme uspořádat i u vás!

Kontakty

Ivona Remundová, Tel. 775 138 437, ivona.remundova@educon.cz
Apolena Rychlíková, Tel. 605 345 231, apolenarychlikova@gmail.com
Lenka Rosková, Tel. 601 353 820, lroskova@zsf.jcu.cz

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

Více o filmech

Gadžo
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/213562262600001-gadzo/

Život a smrt v Tanvaldu
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/212562262600001-zivot-a-smrt-v-tanvaldu/

Celý film Gadžo

Ke stažení

Metodika pro diskuze po filmu Gadžo

PDF Metodika pro diskuze po filmu Gadžo, 1 MB

 

Jak se fašizuje společnost

PDF Jak se fašizuje společnost aneb jak se (ne)poučit z chyb minulých, 587 kB