Školení školitelů pro komunitní práci

 

Kurzy ke zvýšení kompetencí v oblasti komunitní práce a jejích principů a posílení měkkých dovedností v oblasti vyjednávání a prosazování zájmů komunit.

Hlavním cílem dvoudenního kurzu je připravit účastníky tak, aby byli schopni samostatně s podporou školitelů vést další jednodenní kurzy na podporu organizace komunit a komunitní práce.

Akce probíhá ve spolupráci s Úřadem vlády ČR za podpory Evropské komise.