Ještě máme šanci přispět k (s)plnění Rozvojových cílů tisíciletí, využijme ji.

realizace: 2010-2012

Klíčovým nástrojem projektu je kampaň Česko proti chudobě - www.ceskoprotichudobe.cz


Záměrem projektu je dále zvyšovat povědomí o potřebách rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, zvyšovat všeobecnou podporu zahraniční rozvojové spolupráce a posilovat české a celosvětové úsilí o dosažení Rozvojových cílů tisíciletí.

Pro léta 2010-2012 jsou stanoveny cíle:

  1. S využitím dosavadních výsledků a forem osvětové práce s veřejností a sítě spolupracujících organizací, regionálních koordinátorů a dalších spolupracovníků zvyšovat zájem veřejnosti o problematiku Rozvojových cílů tisíciletí a zahraniční rozvojové spolupráce.
  2. Prosazovat další kroky, které v rámci České republiky přispějí ke konkrétnímu naplňování Rozvojových cílů tisíciletí a požadavků kampaně Česko proti chudobě a to i v podmínkách globální ekonomické krize.
  3. Rozvíjet partnerství pro rozvoj v rámci EU, OSN, světových a evropských iniciativ atd.

Základ strategie pro dosažení daných cílů:

  • Aktivizaci veřejnosti k zájmu o problematiku Rozvojových cílů tisíciletí, což napomáhá zpětně k ovlivňování postojů českých politiků k rozvojové problematice.
  • Ústřední motto aktivit „více lepší pomoci a spolupráce i v podmínkách globální ekonomické krize“.
  • Rozvoj existující sítě regionálních partnerů, organizací, institucí a dobrovolníků, která umožňuje stále širší, efektivní a vztaženo k rozsahu finančně nenáročnou práci s veřejností, jak ve stávajících místech, tak v dalších místech regionů.
  • Významným nástrojem pro prosazování požadavků směřujících k podpoře naplňování Rozvojových cílů tisíciletí bude i nadále kampaň Česko proti chudobě s jejími požadavky a s vazbou na GCAP.
  • Využívat i nadále vybrané odborné, kulturní, sportovní a další akce k prezentaci rozvojové tématiky a i k začlenění dalších aktivit do kampaně Česko proti chudobě.
  • Sdílet zkušenosti a zvyšovat povědomí o MDGs a rozvojové spolupráci mezi členskými státy EU.
  • Vzájemnou spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze se společným cílem pomoci odstranit extrémní chudobu podporou naplňování MDGs.

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR Česká rozvojová agentura

Projekt probíhá s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury.