Manuál základních informací k organizování komunit a komunitní práci

MS Word Manuál, 1.5 MB

 

Obsah manuálu

Organizování komunit, komunitní práce a místní rozvoj

Co není komunitní práce

Co je komunitní práce

Principy komunitní práce

Předpoklady úspěšné práce v komunitě

Stručný přehled pravidel jednání a schůzí

Základní definice

Základní aktéři

Základní formy projednávání

Přijetí společného usnesení

Příklad 1

Příklad 2

Jak vyjednávat

Pochopení konfliktního bodu

Možnost dohody

Konflikt nemusí vždy skončit ke spokojenosti všech stran

Když to nejde po dobrém

Principiální a poziční vyjednávání

Základní informace k přípravě akcí a projektů

Projektový cyklus

Udržitelnost projektu

Nástroje pro přípravu projektu

Mindmapový software

Ganttův diagram pro přípravu i řízení projektů