Přístup k energiím pro chudé v subsaharské Africe k dosažení MDGs

projekt EK
originální název: Energy Access for the poor in Sub-Saharan Africa to meet the Millennium Development Goals
realizace: 2010-2012

více na webu: www.udrzitelnost.cz

Záměr projektu

Záměrem projektu je přispět k širšímu zapojení EU na dosažení Rozvojových cílů tisíciletí v okrajových venkovských a městských oblastech v nejchudších zemích Subsaharské Afriky (SSA), a to prostřednictvím zlepšení přístupu ke zdrojům energie na lokální úrovni. Jak to bylo také obsahem rozvojových priorit v průběhu českého předsednictví v radě EU.

Cíl projektu

Zvyšovat veřejnou a politickou podporu v rámci celé EU (v návaznosti na závazek Českého předsednictví, týkající se přístupu k energetickým zdrojům) pro přijetí usnesení Rady EU o přístupu k energii pro chudé a zajistit, aby se podpora přístupu k energii proměnila ve skutečnou akci

Výstupy projektu

Politický závazek vycházející od evropských poslanců, ministrů a komisařů, aby aktivně podpořili své usnesení týkající se problematiky začleňování přístupu k energetickým zdrojům na místní úrovni v SSA.

Vytvořit / šířit letáky, koncepční dokumenty a informační listy o dopadu financování ze strany EU v oblasti přístupu ke zdrojům energie v zemích SSA a dosažení Rozvojových cílů tisíciletí; pořádat prezentace a workshopy pro politiky a hlavní dárce z EU o přístupu k energetickým zdrojům; podílet se na klíčových energetických událostech v EU; lobbing a vytváření pracovních vztahů s poslanci Evropského parlamentu a s Evropskou komisí. Lobbing u mezinárodních tvůrců legislativy za upřednostnění přístupu k energetickým zdrojům v SSA v rámci rozhodovacího procesu EU, rozvoj strategického partnerství, komunikace s globální / západní sítí o využívání jejích komunikačních nástrojů (internetové stránky, časopisy apod.) pro šíření informací vytvořených v projektu (noviny, letáky, briefingy, poziční dokumenty a další).

Veřejnost si uvědomuje, že je třeba podpořit a zvýšit finanční prostředky EU na zlepšení přístupu k energii na místní úrovni v SSA

Organizování cílových skupin s cílem zvýšit počet spolupracovníků, najít souvislost s různými zúčastněnými stranami; šířit informace o přístupu k energii (výzvy, vhodné technologie, přístupy) prostřednictvím vlastních či partnerských webových stránek; navrhnout a implementovat komunikační strategie (tisk, rozhlas a televize) v každé z partnerských zemí, zaměřené na širokou veřejnost, které efektivně informují o Rozvojových cílech tisíciletí, energetice a chudobě; rozvoj výměny informací souvisejících s evropskými aktivitami zaměřenými na energetiku.

Politický dialog mezi zeměmi ACP a EU založený na upřednostnění přístupu k energii na místní úrovni, a to do 11. ERF a Africko-evropského partnerství

Napomáhat zajištění poznávacích návštěv poslanců EU v zemích SSA; umožňovat účast tvůrců energetické politiky z SSA na akcích EU v oblasti energetické politiky; upevnit vazby a zefektivnit komunikaci alespoň s 10 velkými nevládními organizacemi v SSA o energetickém nedostatku, Rozvojových cílech tisíciletí a o podpoře Evropského rozvojového fondu přístupu k energii na místní úrovni.

Evropská komise

Projekt probíhá s podporou Evropské komise.