Kdo jsme

EDUCON, z.s.

EDUCON je dobrovolné nepolitické sdružení občanů, fyzických a právnických osob, působící na území České republiky se sídlem v Praze.
Posláním spolku je šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství České republiky, včetně zajišťování technické pomoci. Cílem je zvyšování úrovně znalostí a informovanosti vedoucích a odborných pracovníků institucí, vzdělávacích zařízení, podnikatelských subjektů apod. z České republiky a z rozvojových zemí. 

Za účelem splnění svého poslání a dosažení vytyčeného cíle zaměřuje spolek svoji činnost zejména na:

  1. organizování vzdělávacích kursů a studijních cest pro pracovníky a odborníky z institucí, vysokých škol, firem a expertů z České republiky a z rozvojových zemí

  2. organizování a realizaci poradenských a konzultačních misí do rozvojových zemí

  3. poskytování požadovaných informací z jednotlivých oblastí hospodářství České republiky

  4. systematické zajišťování nezbytných informací a aktualizaci databází informací

  5. udržování a rozvíjení spolupráce sítě spolupracujících institucí, firem a expertů a databáze lektorů

  6. organizování dohodnutých společných akcí svých členů

  7. poskytování dohodnutých služeb svým členům

  8. systematické budování a zdokonalování potřebných odborných a materiálních kapacit.

Česko proti chudobě

EDUCON je od jejího vzniku v roce 2005 jedním z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě - české verze celosvětové kampaně Make Poverty History. Je zaměřená na  aktivizování veřejnosti a přihlášení se ke globální odpovědnosti za současnou podobu světa. Jedná se o informační kampaň, odkazující k problematice světové chudoby, oddlužení a Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Jejím základním symbolem je bílá páska. Více na www.ceskoprotichudobe.cz

České Fórum pro rozvojovou spolupráci

EDUCON je zakládajícím členem zájmového sdružení právnických osob České Fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), které sdružuje české nevládní organizace působící v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce, rozvojové výchovy a humanitární pomoci.

Klimatická koalice

EDUCON je členem Klimatické koalice, která vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskusi o změně klimatu,Best Replica Watches o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny zejména v rozvojových zemích. Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.