Zahraniční rozvojová pomoc ČR

 Stránky projektu "Ověření forem vzdělávání, osvěty a popularizace rozvojové spolupráce pro zvýšení zájmu a podpory veřejnosti pro oblast ZRP"  
 

Hlavní strana Rozvojová pomoc Osvětové akce Dokumenty

 

Poslední akce v rámci projektu proběhla 10.11.2004 ve Středním odborném učelišti v Čelákovicích.
Obrazovou dokumentaci akcí najdete v naší Fotogalerii.

Prezentace a dokumenty jsou ke stažení zde.

Základní informace o projektu

Více než tisíc studentů českých středních škol se zúčastnilo od září do listopadu přednášek a informačních akcí o zahraniční rozvojové pomoci a roli České republiky v ní. 

Šlo o pilotní projekt mapující vnímání zahraniční rozvojové pomoci (ZRP) u středoškoláků. Právě nejmladší generace a její postoj k otázce pomoci nejchudším zemím světa bude časem důležitým faktorem ovlivňující postoj České republiky k této oblasti.
Projekt zahrnoval 6 přednáškových akcí na školách, kdy experti prezentovali své zkušenosti z oblasti ZRP a vysvětlovali její podstatu, dále pak distribuci informačních materiálů a vytvoření stálých nástěnek s ilustrací ZRP. Smyslem bylo kromě osvěty mezi studenty také ověřit tuto formu rozvojové výchovy, běžné ve školství vyspělých zemí, a získat zkušenosti k jejímu širšímu uplatnění v naší republice.
Projekt "Osvěta a popularizace rozvojové spolupráce pro zvýšení zájmu a podpory veřejnosti pro oblast ZRP" realizoval EDUCON, občanské sdružení zaměřené na pomoc rozvojovým zemím, za pomoci řady expertů a lektorů. Dále byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Dva studenti ze tří někdy přispěli na humanitární pomoc
Součástí přednášek byla anonymní anketa zjišťující povědomí studentů o oblasti zahraniční rozvojové pomoci. Vyplnilo ji přes 500 studentů. Z nich 79% znalo pojem "humanitární pomoc" a dokázalo uvést konkrétní příklad z domova (zde dominovala pomoc při povodních) resp. směřující do zahraničí (nejčastěji pomoc při poválečné obnově Iráku a po zemětřeseních). Pouhých 17% pak znalo a dokázalo jmenovat příklad rozvojové pomoci (nejčastěji pomoc při budování zdravotnictví rozvojových zemí).
Podle výsledků ankety 69% respondentů někdy přispělo na humanitární pomoc v ČR, 19% pak na pomoc směřující do zahraničí. Tato čísla jsou optimistická a naznačují, že mladé generaci není solidarita a pomoc lidem v nesnázích rozhodně cizí. Velká většina, 87%, pak souhlasí s tím, že by se rozvojová pomoc poskytovaná ČR měla zvýšit na úroveň obvyklou u původních členských států EU.

Projekt (včetně následných diskusí se studenty) potvrdil, že nejmladší generace je otevřená globálním problémům světa a chápe, že by i naše republika měla přijmout svůj díl odpovědnosti v pomoci nejchudším zemím světa. Informace o této pomoci ji proto zajímají a je důležité je v odpovídající míře v procesu vzdělávání poskytnout. Přitom neodmítají ani osobní angažmá ve formě finančních příspěvků či u některých přímo dobrovolnické pomoci. Potvrdilo se i to, že daleko populárnější je forma humanitární pomoci při okamžitých katastrofách (války, zemětřesení) a méně známá je trvalá pomoc při rozvoji nejchudších zemí, která těmto zemím pomáhá k dlouhodobé prosperitě a soběstačnosti.

Jak stránku vytisknout

Copyright (c) 2000-2010 EDUCON, o.s., Tesaříkova 1027/2, 102 00, Praha 10, tel. 272 930 683