Tramvaj pro rozvoj

celý název: Evropský rok rozvoje 2015 - připojte se!
realizace: 2015

Záměrem projektu jsou akce v rámci kampaně, které radikálně přispějí k informování široké veřejnosti a jejích vybraných podmnožin o tom, že rok 2015 je Evropským rokem rozvoje, o jeho cílech.

Neziskové organizace, které jsou do projektu zapojeny:
Educon / Wontanara / Ekumenická akademie / Na Zemi / Hnutí Duha / Svět bez válek / Centrum Narovinu / Convergence of Cultures / Greenpeace ČR

Cíle projektu:

  1. Mobilizace občanů – získání dalších lidí, kteří se zapojí do aktivit na podporu rozvojové spolupráce.
  2.  Informovanost – zvýšení povědomí s cílem angažovaného přístupu k Evropskému roku rozvoje 2015 v jeho průběhu.

Hlavní výstupy projektu:

  1. Jízdy informačních tramvají – v Brně a v Praze budou jezdit tramvaje, které budou informovat o EYD2015 a o přípravě SDGs. Zároveň budou upozorňovat na nejnutnější předpoklady k jejich naplnění.
  2. Happeningy v souvislosti s průjezdem informačních tramvají – kreativní akce zaměřené na upoutání pozornosti lidí a médií a pro využití v mediálních a propagačních výstupech.
  3. Informační stánky k SDGs – budou umístěny na frekventovaných zastávkách tramvají a napojeny na trasy informačních tramvají. Tématické stánky budou nabízet osloveným lidem interaktivní účast v podobě miniworkshopů, kvízů apod. a rovněž prostor pro diskusi s odborníky v dané oblasti.
  4. Medializace včetně výroby a využití videa – budou připraveny tiskové zprávy a informační balíčky k problematice SDGs a ochraně klimatu (návaznost na COP 21).

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR    Evropský rok pro rozvoj 2015        Evropská komise

                    Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.