Projekty 2000-2012

Ještě máme šanci přispět k (s)plnění Rozvojových cílů tisíciletí, využijme ji. [2010-2012]

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí ve druhém poločasu [2009] (evaluace projektu)

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí [2008]

Ověření forem vzdělávání, osvěty a popularizace rozvojové spolupráce pro zvýšení zájmu a podpory veřejnosti pro oblast ZRP [2004] www stránky

Projekt UNDP [2000-2003]