Média pro Rozvojové cíle tisíciletí

projekt EK
originální název: Media for Development Goal’s
realizace: 2010-2012

Seznam se s rozvojovou problematikou a vyhraj smartphone

 

Evropský projekt „MDGs - Média pro Rozvojové cíle tisíciletí” v ČR realizuje o.s. EDUCON, jako jeden z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě, od března 2010 do února 2012. Projekt je financován Evropskou komisí a v České republice i Českou rozvojovou agenturou. Na evropské úrovni spolupracuje s partnerskými organizacemi v Polsku a na Kypru.

MS PowerPoint prezentace projektu, 399 kB

„Chceme tímto projektem pomoci rozšířit informovanost o tom, co dělají různé organizace a sdružení u nás v oblasti rozvojové spolupráce, jak se komu daří pomáhat - i jak se kde nedaří. Projekt je koncipován především pro mladé lidi, protože bychom je rádi přivedli k zájmu o společensky prospěšné aktivity, občanskou společnost a palčivé otázky dneška. Naším záměrem je snaha proměnit často v různých podobách skloňovaný pojem ‘odpovědnost jedince’ ve skutečnou akci“, říkají Zdeňka Stará, předsedkyně EDUCONu a Dagmar Trkalová, koordinátorka kampaně Česko proti chudobě.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o Rozvojových cílech tisíciletí (dále v textu jen „MDGs“), vzájemných vazbách mezi EU a rozvojovými zeměmi, pomoci zejména mladým lidem osobně se zapojit do vzdělávací a informační kampaně a podpořit jejich zájem o občanskou společnost. Kampaň je realizována pomocí multimediálních propagačních nástrojů a cílena k implementaci rozvojové problematiky do vzdělávání na středních školách. Rádi bychom, aby se do projektu zapojili studenti a učitelé vybraných středních škol. Účast na projektu nabízí možnost osobního rozvoje v oblasti dovedností a práce s multimediální technikou, práce v oblasti žurnalistiky, médií, rozvojových studií či mezinárodních vztahů, jakož i posílení znalostí o MDGs a rozvojové problematice. V neposlední řadě se v projektu otevírá i možnost k navázání mezinárodních kontaktů a mezinárodní spolupráci studentů.
 

PDF nabídka spolupráce pro střední školy, 155 kB

Evropská komise

Projekt probíhá s podporou Evropské komise.